Apa itu Protokol ?Protokol 

Protokol ialah set peraturan data di antara terminal dan komputer atau di mana di antara dua atau lebih komputer . Ia juga tatacara atau bahasa komunikasi . Ia digunakan untuk membolehkan satu rangkaian itu berkomunikasi . Anatara protokol yang sering digunakan ialah :

1 – Protokol TCP/IP
      TCP/IP adalah singkatan bagi Tranmission Control Protocol / Internet Protocol .
      Ia merupakan salah satu peraturan berkomunikasi dan dapat bertukar data di dalam satu jaringan .
      TCP/IP juga diterapkan di dala jaringan LAN dan MAN .
      TCP/IP diperhatikan olah badan bebas IANA iaitu Internet Assigned Numbers Authority .

2 – Protokol HTTP/HTTPS
      HTTP ialah sebuah protokol komunikasi yang direka untuk memindahkan maklumat antara komputer 
      Melalui WWW ( world wide web ) . 
      HTTPS pula ialah HTTP menggunakan Secure Socket Layer ( SSL ) . SSL adalah protokol enkripsi  .


3 – Protokol SMTP
      SMTP adalah singkatan bagi Simple Mail Transfer Protocol . Protokol ini digunakan untuk menghantar
      menerima e-mail diantara komputer .

4 – Protokol FTP
      Protokol ini digunakan untuk memindahkan fail dari satu komputer ke komputer . Ia juga digunakan
     digunakan untuk memindah dari komputer ke WWW . Dalam erti lain , untuk memindahkan fail .

0 comments:

Post a Comment