Kitaran Mesin Komputer


Kitaran Mesin 


Kitaran Pemprosesan Maklumat Melibatkan Input , Proses , Output dan Storan . 
 • Komputer melaksanakan satu arahan dalam satu masa . Sebelum sesuatu arahan dilaksanakan , arahan dan data dari peranti input atas storan kedua akan dipindahkan ke dalam ingatan utama ( RAM ) .

 1. Angkut ( fetching )
  - U
  nit kawalan (CU ) akan mengankut ( fetch ) arahan program dan data dari ingatan utama ( RAM ).
 2. Terjemah ( decode )
  -
  Unit kawalan aan menterjemahkan  (decode ) arahan dan dipindahkan data yang diperlukan dari memoro ke Unit Artithmetik dan Logik ( ALU ) .
 3. Laksana ( execute )
  Unit Arithmetik dan Logik ( ALU ) akan melaksanakan ( execute ) arahan arithmetik dan logik .
 4. Simpan ( storing )
  Unit Arithmetik dan Logik ( ALU ) akan menyimpan hasil pemprosesan ke dalam ingatan utama ( RAM ) atau ke dalam storan sekunder . 

0 comments:

Post a Comment